ДНЗ № 7 – Вербиченька

Формування системи оцінювання якості освіти

Академічна доброчесність поєднує у своїй структурі два складники. Перший — це доброчесність. Він стосується взаємин між людьми, які побудовані на засадах толерантності, правдивості, чесності, моральності тощо. Другий складник — академічна — уточнює, що такі взаємини вибудовують учасники освітнього процесу. Тож академічна доброчесність виявляється в доброчесній поведінці кожного учасника освітнього процесу: директора, вихователя-методиста, педагогічних працівників, батьків і навіть дітей.

Окремо слід звернути увагу на те, що академічна доброчесність не лише критерій оцінки якості освітнього процесу. Це ще й нормативна категорія. Вона прописана як у ч. 1 ст. 42 Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII, так і в міжнародних документах.

Академічна доброчесність — це сукупність етичних принципів і визначених законом правил, якими мають керуватись учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.

Якщо пояснювати простими словами, то академічна доброчесність — таке ставлення до себе й інших, коли педагог не вдається до плагіату й відповідально виконує свої посадові обов’язки без хабарів, а заявлені результати діяльності відповідають реальності.

Положення про академічну доброчесність