ДНЗ № 7 — Вербиченька

Моніторинг якості освіти


На виконання статті 22 Закону України «Про дошкільну освіту» про обов’язкове виконання дошкільними навчальними закладами державних вимог до рівня розвиненості та вихованості дитини дошкільного віку, визначених Базовим компонентом дошкільної освіти,  листа Міністерства освіти і науки України від 06.11.15 року № 1/9-535 «Щодо визначення рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку за допомогою кваліметричної моделі»,  з метою цілісного уявлення про рівень розвиненості та вихованості  дитини дошкільного віку, моніторингу якості освітнього процесу в групах старшого дошкільного віку  та групах, що працюють за методом Марії Монтессорі №6,8,9,10 у жовтні  та травні   педагогами щорічно  проводиться оцінювання рівня розвитку дитини дошкільного віку.

shchodo-vyznachennya-rivnya-rozvytku-dytyny

Факторами оцінювання  є зміст освітніх ліній Базового компонента дошкільної освіти. 

В 2020 році заклад отримав «ШКАЛУ оцінювання якості освітнього процесу в закладах дошкільної освіти (ECERS -3)» для використання при оцінюванні та аналізі організації життєдіяльності дошкільників .В поточному навчальному році за допомогою «Шкали» проводився моніторинг організації освітньої роботи в групах №№3,10.