ДНЗ № 7 – Вербиченька

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА

 

 

   Нормативно-правові документи, за якою працюватиме заклад дошкільної освіти у 2022-2023 навчальному році

 

Напрям діяльності Нормативно-правові документи
Діяльність закладу дошкільної освіти Стаття 11 Закону України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 №2628-ІІІ

Положення про заклад дошкільної освіти (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 №305 у редакції постанови КМУ від 27.01.2021 №86)

Професійний стандарт “Вихователь дошкільної освіти”( наказ Міністерства економіки України від 19.10.2021 №86)

Планування роботи закладу дошкільної освіти на рік (лист МОН від 07.07.2021 №1/9-344)

Про окремі питання діяльності закладів дошкільної освіти у 2022-2023 навчальному році (додаток до листа МОН від 27.07.2022 №1/8504-22)

Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) (постанова МОЗ від 22.09/2020 №55)

Щодо організації роботи закладів дошкільної освіти під час карантину (лист МОН від 23.04.2020 №1/9-219 

Про надання інформації (лист МОН від 15.03.2022 №1/3463-22)

Про рекомендації для працівників закладів дошкільної освіти на період дії воєнного стану в Україні (лист МОН від 02.04.2022 №1/3845-22)

Щодо безкоштовного харчування дітей в закладах дошкільної освіти, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, або з числа внутрішньо переміщених осіб ( 22.01.2021 №1-9/50)

 Санітарний регламент для дошкільних навчальних закладів (затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016    № 234), зі змінами.

Діяльність методичного кабінету Примірне положення про методичний кабінет закладу дошкільної освіти (наказ МОН від 16.04.2018 № 372)
Організація освітнього процесу Про затвердження гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності ( наказ МОН України від 20.04.2015 № 446)

Інструктивно-методичні рекомендації «Щодо організації роботи з музичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах» (від 02.09.2016 №1/9-454)

Інструктивно-методичні рекомендації «Організація фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах» (від 02.09.2016 №1/9-456)

Щодо організації роботи дошкільних навчальних закладів по ознайомленню дітей із народними традиціями, святами та обрядами (лист МОН від 20.10.2016 №1/9-561)

Інструктивно-методичні рекомендації щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти (лист МОН від 19.04.2018 №1/9-249)

Методичні рекомендації щодо комунікації з дітьми дошкільного віку з родин учасників ООС/АТО, внутрішньо переміщених осіб та організації взаємодії з їхніми батьками (лист МОН від 12.12.2019 №1/9-766)

Про забезпечення психологічного супроводу учасників освітнього процесу в умовах воєнного стану в Україні (лист МОН від 29.03.2022 №1/3737-22)

Про методичні рекомендації “Перша психологічна допомога”. Алгоритм дій (лист МОН від 04.04.2022 №1/3872-22)

Про деякі питання національно-патріотичного виховання в закладах освіти України та визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 № 641(Наказ МОН від 06.06.2022 №527)

Зміст освітньої роботи з дітьми Базовий  компонент дошкільної освіти (нова редакція) (наказ МОН 12.01.2021 №33)

Щодо методичних рекомендацій до оновленого Базового компонента дошкільної освіти (лист МОН від 16.03.2021 №1/9-148)

Щодо освітніх програм у закладах дошкільної освіти (лист МОН від 09.12.2019 №1/9-750)

Інклюзивна освіта дітей Стаття 19 Закону України “Про освіту” від 05.09.2017 №2145-VIII

Примірне положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти (наказ МОН України від 08.06.2018 №609)

Щодо створення інклюзивного освітнього середовища в закладах дошкільної освіти (лист МОН 25.06.2020 № 1/9-348)

Порядок організації діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти (постанова КМУ 10.04.2019 №530

Про методичні рекомендації щодо визначення освітніх труднощів та рівнів підтримки у дітей раннього та дошкільного віку (лист МОН від 08.06.2022 №4/1196-22)

Моніторинг якості освіти Порядок проведення моніторингу якості освіти (наказ МОН від 16.01.2020 №54)

Про затвердження уніфікованої  форми акта, що складається за результатами  проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері освіти (наказ МОН від 05.08.2019 №1070)

Методичні рекомендації з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах дошкільної освіти (наказ Державної служби якості освіти України від 30.11.2020 №01-11/71)

Щодо організації медико-педагогічного контролю на заняттях з фізкультури в закладах дошкільної освіти (лист МОН від 12.12.2019 № 1/9-765)

Тарифікаційний список педагогічних працівників Щодо педагогічного навантаження практичного психолога закладу дошкільної освіти комбінованого типу зі спеціальними та інклюзивними групами (лист МОН від 09.11.2020 №6/1340-20)

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації трудових відносин (Закон України від 01.07.2022 32352-ІХ)

Атестація педагогічних працівників Стаття 32 Закону України “Про дошкільну освіту” від 11.07.2001 32628-ІІІ

Типове положення про атестацію педагогічних працівників (наказ МОН від 06.10.2010 №930)

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників (постанова КМУ від 21.08.2019 №800)

Про затвердження Типової програми підвищення кваліфікації педагогічних працівників щодо впровадження оновленого Базового компонента дошкільної освіти (Державного стандарту дошкільної освіти) (наказ МОН від31.03.2021 №397)

Про затвердження типових програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників (наказ МОН від 23.04.2021 №457)

Безпека життєдіяльності «Порядок реагування на випадки булінгу (цькування)» та «Порядок застосування заходів виховного впливу», затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1646 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 03 лютого 2020 за № 11/34394.

Щодо організації роботи та дотримання вимог з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладах дошкільної освіти» (лист МОН від 14.02.2019 №1/11-1491)

Методичні рекомендації щодо проведення просвітницької роботи з учасниками освітнього процесу в закладах дошкільної освіти з питань уникнення вражання мінами, вибухонебезпечними предметами та ознайомлення з правилами поводження в надзвичайних ситуаціях (лист МОН від 25.04.2022 №1/4428-220

 

 НАКАЗ № 45 ВІД 16.07.2020 ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПЛАНУ ПРОТИЕПІДЕМІЧНИХ ЗАХОДІВ У ПЕРІОД АДАПТИВНОГО КАРАНТИНУ
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАХОДИ З ПБ В 2019
 РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
ВАРАСЬКА МІСЬКА РАДА
ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) КОМБІНОВАНОГО ТИПУ № 7
М. ВАРАШ
НАКАЗ
31.10.2017 № 053-АГ
  ПРО ПРОЗОРІСТЬ
ТА ВІДКРИТІСТЬ
ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ
ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

На виконання наказу управління освіти виконавчого комітету Вараської міської ради від 30.10.2017 № 224 «Про прозорість і відкритість діяльності закладів освіти м.Вараша», з метою забезпечення прозорості та інформаційної відкритості діяльності закладу дошкільної освіти

НАКАЗУЮ:

 1. Забезпечувати функціонування внутрішньої системи якості освіти.

2. Створювати умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю закладу дошкільної освіти.

3. Сформувати відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про діяльність закладу дошкільної освіти.

4. Вихователю-методисту ГАВРАН Наталії Олеексіївні оприлюднювати на сайті закладу дошкільної освіти інформацію щодо: – кошторису доходів та видатків на відповідний рік – до 1 лютого; – фінансових звітів про надходження та використання отриманих коштів у звітному році – щоквартально; – інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, Ії зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством – щоквартально; – інформацію про стан виконання бюджету в розрізі статей доходів і видатків – не пізніше 1 березня року, що наступив за звітним.

5. Заступнику завідувача з господарства ОЛЕШ Марії Іванівні:

5.1. Своєчасно оприбутковувати товари, роботи, послуги, отримані як благодійна допомога від батьків.

5.2. Забезпечити належне зберігання товарів, отриманих як благодійна допомога.

5.3. Вчасно подавати інформацію про оприбуткування товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, керівнику закладу та вихователю- методисту для розміщення на сайті закладу дошкільної освіти.

6. Учасникам освітнього процесу (педагогам, батькам) заборонено збір готівкових коштів на території закладу дошкільної освіти.

7. Оприлюднити наказ на сайті закладу.

8. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Завідувач  Л.Верешко