ДНЗ № 7 — Вербиченька

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА ПРО ЗАКЛАД

Заклад дошкільної освіти №7

Вараської міської ради Рівненської області.

 

    У нас завжди у вихованні були благородні ідеї і високі зразки. Вони складали більшу частину того, чому ми навчили наших дітей.

   … І якщо освіта буде продовжувати знаходитися в тому ж зародковому стані з устарілими методами передачі знань, надій на покращення майбутнього людей не лишається.Якщо все ж допомога і спасіння повинні прийти, то вони можуть прийти тільки від дітей, так як діти-творці людства”.

                                                                                                                                  М.Монтессорі

 

Заклад дошкільної освіти № 7 комбінованого типу згідно Статуту здійснює свою діяльність за гуманітарним напрямком. Гуманізм — прогресивний рух, спрямований на утвердження моральних прав  людини на земне щастя, чуттєві радощі та вільний вияв її прагнень і бажань, тобто щире ставлення до людини, пройняття турботою про її благо, повагою до її гідності, людяність. На часі зараз і гуманізація всього освітньо-виховного процесу не лише у дошкільних навчальних закладах, а й  у всіх закладах освіти. Великий тлумачний словник української мови визначає  «гуманітарний» як такий, який належить до суспільних наук, що вивчають людину та її культуру. Гуманітарний  напрямок нашої діяльності полягає  в тому, що навчально-виховний процес здійснюється через духовну сферу, тобто розуміння та розрізнення дітьми добра і зла, вдосконалення чутливості, розвиток совістливості на заняттях з мовленнєвого спілкування, рідної природи, ознайомлення з навколишнім, інших та у повсякденному житті.

Заклад дошкільної освіти № 7 „Вербиченька” введений в експлуатацію 15 вересня 1985 року, знаходився на балансі Рівненської  атомної електростанції. З 01 січня 2002 року знаходиться у комунальній власності Кузнецовської міської ради, у підпорядкуванні управління освіти виконавчого комітету Кузнецовської міської ради.

На даний час  у закладі функціонує 12 груп загальною наповнюваністю 185 дітей:

1 група ясельного віку (інклюзивна для двох дітей з особливими освітніми потребами), яку відвідує 11 дітей;

3 дошкільні групи загального розвитку (ІІ молодша , середня (інклюзивна для однієї дитини з ООП), старша, які відвідує   60 дітей;

4 різновікові групи, які працюють за науковим методом Марії Монтессорі, які відвідує 62 дитини;

3 групи компенсуючого типу для дітей з вадами мовлення, які відвідує 40 дітей;

1 група компенсуючого типу для дітей з затримкою психомовного розвитку, яку відвідує 11 дітей;

Перша група компенсуючого типу для дітей з вадами мовлення у дошкільному навчальному закладі була відкрита у 1993 році, наступні відповідно у 1994, 1995, 1996 роках. У цих групах  малята засвоюють дві тісно пов’язані між собою програми: загальноосвітню та корекційну. Метою   корекційного   навчання   є   вироблення   у   дітей  правильного, чіткого мовлення. Корекційно-виховна робота організовується відповідно до особливостей психіки дитини. Кожна група має у штаті вчителя-логопеда та 2-х досвідчених вихователів. У групах виховується та навчається по 10-14 дітей. Логопед, займаючись з кожною дитиною щодня, проводить заняття з розвитку мовлення та грамоти, в процесі індивідуальної роботи формує у них  фонематичний слух, здійснює постановку, автоматизацію та диференціацію звуків, працює з дошкільниками над звуковим аналізом, зв’язним мовленням, проводить лексико-граматичну роботу,  розширює  коло знань дитини про довкілля.

Другий рік поспіль у закладі організовується навчання для дітей з особливими освітніми потребами. В 2019-2020 навчальному році таких груп є дві: І молодша група для дітей віком 2-3 роки, середня група для дітей віком 4-5 років, в яких організовано освітній процес для трьох дітей з ООП. Під керівництвом спеціалістів Вараського інклюзивно-ресурсного центру створено індивідуальні освітні програми, призначено фахівців для здійснення індивідуального впливу на розвиток дітей, введено в штат ставку асистента вихователя. 

Гордість закладу – 4 групи, які працюють за науковим методом Марії Монтессорі, перша з яких була відкрита в 1995 році. Завдяки знайомству з методом Монтессорі педагоги зрозуміли, що освіта – це не те, що робить вчитель, а природний процес, що розвивається спонтанно в людській істоті. Вона набувається не завдяки слуханню слова, а через особистий досвід, який дитина здобуває в середовищі, що її оточує.

В усіх групах Монтессорі педагоги створили таке розвивальне середовище, яке спонукає і забезпечує індивідуальний розвиток кожної дитини. Головне завдання вчителя Монтессорі – це підготовка та оновлення оточуючого середовища на підставі спостережень за дитиною. Щоб зрозуміти дитину та йти за нею, вихователь групи Монтессорі розвиває у собі вміння спостерігати, адже метод спостереження за дитиною є основним інструментом наукової педагогіки Марії Монтессорі. Педагоги, що працюють за методом, є членами всеукраїнської асоціації Монтессорі-вчителів, відвідують міжнародні семінари у Київській пілотній школі Монтессорі. Заклад являється експериментальним майданчиком регіонального рівня  Рівненського державного гуманітарного університету з питань інтеграції педагогіки Марії Монтессорі в роботу сучасного дошкільного закладу під науковим керівництвом професора кафедри педагогіки та психології І.Дичківської.

Навчально-виховний процес у дошкільному навчальному закладі здійснюється згідно Державного стандарту дошкільної освіти України. Реалізується за допомогою програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», корекційних програм груп компенсуючого типу,  навчальних планів груп, що працюють за  методикою Марії Монтессорі,, парціальних програм та авторських методик, індивідуальних програм розвитку дітей з особливими освітніми потребами.

Весь  колектив  своє першочергове  завдання  бачить у  збереженні  та  зміцненні  фізичного та психічного  здоров’я  дітей.   В  садку  постійно  функціонує  фізіотерапевтичний  кабінет, дошкільнята із  задоволенням беруть  участь у спортивних  святах, розвагах,  Днях  здоров’я.

Двічі (2003, 2010 роки) наш заклад заклад ставав призером обласного конкурсу-огляду «Кращий дошкільний заклад». В 2012 році в складі делегації Рівненської області ми прийняли участь у національній виставці-презентації «Інноватика в дошкільній освіті», де отримали диплом лауреата та бронзову медаль.

Пропаганда  педагогічних  знань  здійснюється не лише  у формі батьківських  зборів та  консультацій. Родинні  свята  на  основі  українського  фольклору,  Дні  знань,  спільні з батьками  виставки  квітів, різдвяних та великодніх  композицій, поробок  з природного матеріалу ”Ми  з  батьками своїми  руками”  вже  стали  традиційними.

Випускники    закладу дошкільної освіти № 7   поповнюють  ряди  першокласників  Вараської  гімназії,  класів  розвивального  навчання  загальноосвітньої школи  №1  та інших  шкіл  міста.

Ми  переконані,  що  зерно  любові  та добра,  закладене   в  нашому  дошкільному закладі,  проросте в дитячих  серцях  пишним  цвітом.

Використання освітніх програм, інноваційних авторських методик та парціальних програм педагогами ЗДО №7 в 2019- 2020 навчальному році

 

№ групи, спрямування Прізвище, ім’я та по-батькові педагогів Посада Програми, методики
№1(різновікова) інтенсивної педагогічної корекції Грнинчук О.В.

 Грушевська  О.Ф.

 Козярчук Н.П.

Вчитель-логопед-дефектолог «Віконечко» (програма розвитку дітей із ЗПР)
№2

(3-4 роки)            ІІ молодша

Яйченя А.М.,

Пашко Т.О.

Вихователі Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля»

«Про себе треба знати, про себе треба дбати»,  парціальна програма  з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку,   авт.   Лохвицька Л.В.

№№7,3

(5-6 років) старші для дітей із загальним недорозвитком мовлення

Пашкевич Л.А.

Парфенюк Ю. М. 

 

Борис М.І.

Грушевська Р.Ю.

Петрук Л.М.

Стоян В.М.

Вчителі-логопеди

 

Вихователі

Авторська методика раннього читання М.Зайцева

Програма розвитку для дітей із загальним недорозвиненням мовлення Трофименко

Програма розвитку дитини дошкільного віку

«Українське дошкілля»

Програма національно-патріотичного виховання «Україна – моя Батьківщина»,  

авт. О.Каплуновська, І.Кичата

№12

(5-6 років)

старша

  Панчук Т. В.  Токарська Ю.А.
Вихователі Авторська методика раннього читання М.Зайцева

Програма розвитку дитини дошкільного віку       «Українське дошкілля»,

Програма художньо-естетичного розвитку «Радість творчості»,       авт. Р.М. Борщ

№3 (5-6 років) середня для дітей із загальним недорозвитком мовлення Конюк Л.І.

Величко С.В.

Шевчук В.В.

 

Вчитель-логопед

Вихователі

Програма розвитку для дітей із загальним недорозвиненням мовлення Трофименко

Авторська методика раннього читання М.Зайцева

Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля»

№№ 6, 8, 9,10, різновікові

 

Карасьова Л.А.

Федорук Л.О.

Заруцька О.Л.,

Скиба Т.П.

Мацюк О.П.

Яценко О.С.

Ладика  В.С.

Гузовата І.М.

 

Вихователі Науковий метод Марії Монтессорі
№11 (4-5 роки) середня інклюзивна Комар А.О.

Пашко Н.В.

 

Вихователі

 

 

Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля»

«Про себе треба знати, про себе треба дбати»,  парціальна програма  з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку,      Лохвицька Л.В.

ІПР для дітей з інклюзією

№4 І молодша (2-3 роки)

інклюзивна для двох дітей з ООП

Древа Ю.С.

Кедич С.В.

Беньковська Л.В.

Вихователі

 

Асистент вихователя

«Українське дошкілля»

ІПР для дітей з інклюзією

 

Усі групи Верешко О.Г., 

Квач Г.С.

Інструктори з фізичної культури «Казкова фізкультура», парціальна програма М.Єфіменка