Статут дошкільного навчального закладу (ясел-садка) комбінованого типу №7

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Вараської міської ради

09 червня 2017 року  № 828

Міський голова                      С.Анощенко

 

 

 

                 С Т А Т У Т

ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

(ЯСЕЛ-САДКА) КОМБІНОВАНОГО ТИПУ № 7

ВАРАСЬКОЇ   МІСЬКОЇ   РАДИ

РІВНЕНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

(НОВА  РЕДАКЦІЯ)

 

І. Загальні положення

1.1.  Дошкільний  навчальний  заклад  (ясла-садок)  комбінованого  типу № 7  Вараської міської ради Рівненської області (скорочена назва – дошкільний навчальний заклад № 7) введено в експлуатацію на основі рішення виконавчого комітету Кузнецовської міської ради народних депутатів Рівненської області від 28.06.1985 № 174 «Про введення в експлуатацію дитячого ясел-садка № 47».

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу № 7 Вараської міської ради Рівненської області передано у комунальну власність на підставі рішення Кузнецовської міської ради від 14.09.2000 № 109 „Про формування комунальної власності”.

1.2. Юридична адреса дошкільного навчального закладу (ясел-садка) комбінованого типу № 7 Вараської міської ради Рівненської області:

вулиця Енергетиків, будинок 33, місто Вараш,  Рівненська область, 34400, телефон (03636)2-48-71.

1.3. Засновником дошкільного навчального закладу (ясел-садка) комбінованого типу № 7 Вараської міської ради Рівненської області є Вараська міська рада, яка здійснює фінансування дошкільного навчального закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

1.4. Дошкільний  навчальний  заклад  (ясла-садок)  комбінованого типу № 7 Вараської міської ради Рівненської області (далі – дошкільний заклад) у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України „Про освіту”, „Про дошкільну освіту”, Положенням про дошкільний навчальний заклад, рішеннями Вараської міської ради, її виконавчого комітету, управління освіти виконавчого комітету Вараської міської ради, іншими нормативно-правовими актами, цим Статутом.

1.5. Дошкільний заклад є юридичною особою, має печатку та штамп встановленого зразка, бланки з власними реквізитами, реєстраційний та спеціальний рахунки в органах Державного казначейства.

1.6. Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб у догляді, оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

1.7. Діяльність дошкільного закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти; забезпечення та зміцнення фізичного і психічного здоров’я дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та інтересів дітей; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту; надання кваліфікованої  допомоги в корекції недоліків розвитку дітей.

1.8. Дошкільний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням про дошкільний навчальний заклад, цим Статутом.

1.9. Дошкільний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

— реалізацію головних завдань, визначених Законом України „Про   дошкільну  освіту” та Положенням про дошкільний навчальний заклад;

—  забезпечення рівня дошкільного виховання в обсязі державних  вимог до її змісту, рівня і обсягу;

— дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної     бази.

1.10. Взаємовідносини між дошкільним закладом та юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

 

ІІ. Комплектування дошкільного закладу

2.1.  Нормативна наповнюваність дошкільного закладу  – 181 місце.

2.2. Групи дошкільного закладу комплектуються за одновіковими та різновіковими ознаками, є спеціальні групи компенсуючого типу для дітей з вадами мовлення та затримкою психомовного розвитку.

  2.3. У дошкільному закладі функціонують групи:-  групи  для  дітей  віком від 1-го до 3-х років;

—  групи для  дітей  віком  від 3-х років  до 6-ти (7-ми) років;

— різновікові групи, навчання та виховання в яких здійснюється за науковим методом М.Монтессорі для дітей віком від 2,5 років до 6-ти (7-ми) років;

— спеціальні групи компенсуючого типу для дітей з вадами мовлення від 4-х до 6-ти (7-ми) років;

— спеціальна група компенсуючого типу для дітей з затримкою психомовного розвитку від 3-х до 6-ти (7-ми) років.

У дошкільному навчальному закладі можуть функціонувати інклюзивні групи.

2.4. У дошкільному закладі функціонують групи денного перебування дітей, можуть функціонувати групи з короткотривалим або цілодобовим перебуванням дітей.

2.5. Наповнюваність груп дітьми становить:

— групи для дітей віком від 1-го до 3-х років                                     — до 15 осіб;

— від  3-х  до  6-ти (7-ми) років                                                       — до 20 осіб;

— різновікові групи                                                                           — до 15 осіб;

— спеціальні групи компенсуючого типу        для дітей з вадами мовлення —  згідно Порядку комплектування груп компенсуючого типу;

— спеціальна група компенсуючого типу для дітей з затримкою психомовного розвитку — згідно Порядку комплектування груп компенсуючого типу;

— групи з короткотривалим та цілодобовим перебуванням         — 10 осіб;

— в оздоровчий період                                                                      — до 15 осіб.

2.6. Для зарахування дитини в дошкільний заклад необхідно пред’явити:

—   особисту заяву одного з батьків про виділення місця в дошкільному закладі;

—   копію свідоцтва про народження дитини;

—   медичну картку ф-026У;

—  картку обліку щеплень (для дітей, які не мають щеплень — довідку з медичного закладу з рішенням (висновком) лікувально-консультативної комісії про можливість відвідування дошкільного закладу);

—  довідку про відсутність контакту з інфекційними хворими.

Для зарахування дитини в спеціальну групу компенсуючого типу або інклюзивну групу додатково подається висновок міської психолого-медико-педагогічної консультації.

2.7. За дитиною зберігається місце в дошкільному закладі у  разі  її хвороби, карантину, санаторного лікування, реабілітації, на час чергової відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній  оздоровчий  період ( 75 днів) незалежно від періоду і тривалості їх відпустки.

2.8. Відрахування дітей з дошкільного закладу може здійснюватися:

— на підставі медичного висновку про стан здоров’я  дитини, що виключає  можливість її перебування в дошкільному закладі;

— у разі не внесення плати за харчування дитини в дошкільному закладі протягом двох місяців після встановленого терміну;

— за бажанням батьків або осіб,  які їх замінюють.

2.9. Адміністрація дошкільного закладу письмово повідомляє батькам або особам, які їх замінюють, про відрахування дитини з дошкільного закладу  не менш як за 10 календарних днів.

 

ІІІ. Режим роботи дошкільного закладу

3.1. Дошкільний заклад працює за п’ятиденним  робочим тижнем. Вихідні дні: субота, неділя, святкові.

3.2. Режим роботи дошкільного закладу визначається в порядку, встановленому чинним законодавством.

3.3. Засновником у дошкільному закладі може встановлюватися пропускний режим.

ІV. Організація навчально-виховного процесу

                                    у дошкільному закладі

4.1. Навчальний рік у дошкільному закладі починається 1 вересня  і закінчується  31 травня наступного року.

З  1 червня до 31 серпня (оздоровчий період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.

4.2. Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.

4.3. План роботи дошкільного закладу схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується керівником дошкільного закладу, погоджується з управлінням освіти виконавчого комітету Вараської міської ради.

План роботи на оздоровчий період погоджується територіальною санітарно-епідеміологічною службою.

4.4. У дошкільному закладі визначена українська мова навчання і виховання дітей.

4.5. Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні та реалізується  згідно з освітніми програмами та  навчально-методичною літературою та посібниками, затвердженими в установленому порядку Міністерством освіти і науки України.

Дошкільний заклад використовує у роботі науковий метод навчання та виховання Марії Монтессорі.

4.6. Дошкільний заклад організовує освітній процес за гуманітарним напрямом.

4.7. Дошкільний  заклад може  надавати додаткові платні освітні послуги.

 

  1. V. Організація харчування дітей у дошкільному закладі

5.1. Забезпечення продуктами харчування здійснюється централізовано, відповідно до  санітарно-гігієнічних правил і норм.

5.2. Харчування дітей в дошкільному закладі трьохразове та здійснюється згідно нормативно-правових документів.

5.3. Вартість харчування дітей та розмір оплати батьками за нього встановлюється засновником.

5.4. Контроль  за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на медичних працівників та керівника дошкільного закладу.

 

VІ. Медичне обслуговування дітей у дошкільному закладі

6.1. Медичне обслуговування дітей дошкільного закладу здійснюється  медичними працівниками закладу охорони здоров’я та медичними працівниками, які входять до штату дошкільного закладу.

6.2. Медичний персонал здійснює лікувально-профілактичні заходи, в тому числі проведення обов’язкових медичних оглядів, контроль за станом здоров’я   та  фізичним  розвитком дитини, організацією фізичного виховання,

загартуванням, дотриманням санітарно-гігієнічних норм, режимом дня та якістю харчування, контролює проходження медичного огляду працівниками дошкільного закладу.

6.3. Дошкільний заклад має приміщення для роботи медичного персоналу і забезпечує належні умови його функціонування та проведення лікувально-профілактичних заходів.

 

         VІІ. Учасники навчально-виховного процесу

7.1. Учасниками навчально-виховного процесу у дошкільному навчальному закладі є:

—  діти  дошкільного  віку;

—  педагогічні працівники;

—  помічники вихователів;

—  медичні працівники;

—  батьки або особи, які їх замінюють.

7.2. За успіхи в роботі до учасників навчально-виховного процесу застосовуються заходи морального та матеріального заохочення.

7.3. Права дитини у сфері дошкільної освіти:

— безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;

—  захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;

— захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;

—  здоровий спосіб життя.

7.4. Права та обов’язки батьків або осіб, які їх замінюють:

а) батьки або особи, які їх замінюють, мають право:

— обирати дошкільний заклад та форму здобуття дитиною дошкільної освіти;

— обирати і бути обраним до органів громадського самоврядування дошкільного закладу;

— звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

— захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах та суді;

— брати  участь у покращенні організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази закладу;

—  здійснювати вибір запропонованих додаткових платних освітніх послуг.

б) батьки  або  особи,  які їх замінюють, зобов’язані:

—  виховувати у дітей  любов до України, повагу до національних,  історич-них, культурних цінностей українського народу, дбайливе ставлення до довкілля;

— забезпечувати умови для здобуття дітьми старшого дошкільного віку  дошкільної освіти за будь-якою формою;

— постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати   належні умови для розвитку їх природних задатків,  нахилів та здібностей;

— поважати гідність дитини;

—  виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до   старших за  віком, державної та рідної мови, до народних традицій і звичаїв;

— своєчасно вносити плату за харчування дитини в дошкільному закладі у встановленому порядку;

— своєчасно повідомляти дошкільний заклад про можливість відсутності або хвороби дитини.

7.5. Трудові відносини в дошкільному закладі регулюються законодавством України про працю, Законами України  «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими  нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, Правилами внутрішнього трудового розпорядку.

7.6. Педагогічними працівниками дошкільного закладу можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну вищу  педагогічну освіту, забезпечують результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан яких дозволяє виконувати професійні обов’язки.

7.7. Педагогічні працівники мають право:

— на вільний вибір, розробку та застосування методик навчання та     виховання дітей за погодженням з педагогічною радою дошкільного закладу;

—   на підвищення кваліфікації в педагогічних вищих навчальних закладах, участь у методичних об’єднаннях , нарадах тощо;

— на атестацію відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого Міністрерством освіти і науки України;

—    брати участь у роботі органів самоврядування дошкільного закладу;

—    на захист професійної честі та власної гідності;

— провадити в установленному порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

—    вносити пропозиції щодо поліпшення роботи дошкільного закладу;

—    на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

—  об’єднуватися в професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

—    інші права, що не суперечать законодавству України.

7.8.  Педагогічні працівники зобов’язані:

— дотримуватися статуту дошкільного закладу, правил внутрішнього трудового розпорядку, посадової інструкції, умов трудового договору;

—  забезпечувати умови для  засвоєння  вихованцями  навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог, сприяти розвитку здібностей дітей;

— сприяти задоволенню попиту батьків на додаткові платні освітні послуги;

—  співпрацювати з сім’ями вихованців з питань навчання та виховання дітей;

— особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі, доброти, правди, справедливості,  патріотизму, гуманізму, працелюбства, стриманності, поміркованості, інших доброчинностей;

— забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та психічного насильства;

—  брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов’язаних з підвищенням   професійного  рівня,   педагогічної    майстерності,     загальної

культури;

—   виконувати накази та розпорядження керівництва;

— виховувати  повагу до батьків, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, країни походження, державного і  соціального устрою, цивілізацій, відмінних від власних, дбайливе ставлення до навколишнього середовища;

— готувати дітей до свідомого життя у дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між народами, етнічними, національними, релігійними групами;

—  дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність дитини та її батьків;

— постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру;

—   інші обов’язки, що не суперечать законодавству України.

7.9. Педагогічні працівники дошкільного закладу підлягають атестації, яка здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого Міністерством освіти та науки України.

7.10. Педагогічні та інші працівники дошкільного закладу приймаються на роботу завідувачем.

7.11. Працівники дошкільного закладу несуть відповідальність за збереження життя, фізичного та психічного здоров’я кожної дитини згідно з  законодавством.

7.12. Працівники дошкільного закладу у відповідності до законодавства проходять періодичні безоплатні медичні огляди в закладах охорони здоров’я.         7.13. Працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього трудового розпорядку дошкільного закладу, не виконують посадових обов’язків, умови трудового договору або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

 

                     VІІІ.  Управління дошкільним закладом

8.1. Управління дошкільним закладом здійснюється  управлінням освіти виконавчого комітету Вараської міської ради.

8.2. Безпосереднє керівництво роботою дошкільного закладу здійснює його завідувач.

Завідувачем дошкільного закладу може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи у сфері дошкільної освіти не менше як 3 роки, а також організаторські здібності та стан здоров’я якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

Завідувач дошкільного закладу:

—  відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом   України „Про дошкільну освіту”, та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня і обсягу;

—  здійснює керівництво і контроль за діяльністю дошкільного закладу;

— діє від імені дошкільного закладу, представляє його інтереси в усіх державних та інших органах, установах і організаціях, укладає договори та угоди з юридичними,  фізичними особами, відкриває рахунки в установах банків, має право підпису;

— розпоряджається в установленому порядку майном і коштами дошкільного закладу і відповідає за дотримання фінансової дисципліни та    збереження матеріально-технічної бази;

— приймає на роботу та звільняє з роботи працівників дошкільного   закладу;

— видає у межах своєї компетенції накази, контролює їх виконання;

— складає штатний розпис дошкільного закладу на основі Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів, затверджених Міністерством освіти і науки України,  погоджує його з виборним профспілковим органом первинної профспілкової організації та подає на затвердження управлінню освіти виконавчого комітету Вараської міської ради;

—   контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;

— затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом;

—  забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил, техніки безпеки, вимоги безпечної життєдіяльності дітей і працівників;

—  контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;

— підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;

— організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;

— щороку звітує про навчально-виховну, медичну, економічну і фінансово-господарську діяльність дошкільного закладу на загальних зборах (конференціях)  колективу та батьків або осіб, які їх замінюють.

8.3. У дошкільному закладі створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган – педагогічна рада.

До складу педагогічної ради входять: завідувач, педагогічні працівники, медичні працівники, інші спеціалісти. Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути представники громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи, які їх замінюють.

Головою педагогічної ради є завідувач дошкільного закладу.

Педагогічна рада:

— розглядає питання навчально-виховного процесу в дошкільному закладі та приймає відповідні рішення;

— організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних робітників, розвитку   їх   творчої   ініціативи,   впровадження    досягнень   науки    та передового педагогічного досвіду;

—  приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних працівників.

Робота педагогічної ради планується довільно, відповідно до потреб дошкільного закладу.

Кількість засідань педагогічної ради визначається за потребою і, як правило, становить не менше чотирьох разів на рік.

8.4. Органом самоврядування дошкільного закладу є загальні збори членів трудового колективу та батьків або осіб, які їх замінюють, які скликаються не рідше одного разу на рік.

Рішення загальних зборів приймаються більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

Загальні збори:

—  приймають статут, зміни та доповнення;

— обирають раду дошкільного закладу, її членів і голову, встановлюють термін їх повноважень;

— заслуховують звіт завідувача, голови ради дошкільного закладу  з  питань статутної діяльності, дають оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;

— розглядають питання навчально-виховної, методичної та фінансово-господарської діяльності дошкільного закладу;

— затверджують основні напрямки вдосконалення роботи і розвитку дошкільного закладу.

8.5. У період між загальними зборами вищим колегіальним органом є рада дошкільного закладу.

Кількість засідань ради визначається за потребою.

Засідання ради дошкільного закладу є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів (працівники дошкільного закладу, вчителі, батьки, засновники, спонсори, інші).

Рада дошкільного закладу:

—    розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти;

— зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення  й використання бюджету дошкільного закладу;

—   організовує виконання рішень загальних зборів;

— підтримує громадські ініціативи  щодо вдосконалення розвитку, навчання та виховання дітей;

—   погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків;

— вносить пропозиції щодо морального та матеріального  заохочення учасників навчально-виховного процесу;

— порушує питання про розірвання трудового договору з працівником, який не відповідає займаній посаді;

— розглядає пропозиції, скарги, зауваження учасників навчально-виховного процесу, відповідних структурних підрозділів, органів державного управління з питань роботи дошкільного закладу і приймає відповідні рішення;

— контролює витрачання бюджетних асигнувань, визначає напрямки використання позабюджетних коштів дошкільного закладу для вирішення перспективних проблем удосконалення його діяльності.

 

                       ІХ. Майно дошкільного закладу

9.1. Відповідно до державного акта на право постійного користування земельною ділянкою Серія ЯЯ № 252074 від 16 травня 2006 року дошкільний заклад має земельну ділянку площею 1.678 га.

 

Х. Фінансово-господарська діяльність дошкільного закладу

10.1. Фінансово-господарська діяльність дошкільного закладу проводиться відповідно до Бюджетного кодексу України, Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» та інших нормативно-правових актів.

10.2. Джерелами фінансування  дошкільного закладу є:

— кошти загального та спеціального фонду місцевого та державного бюджету;

—  кошти, отримані за надання платних послуг;

—  кошти батьків або осіб, які їх замінюють;

— добровільна благодійна допомога у вигляді товарів, робіт і послуг від   юридичних та фізичних осіб;

—    інші надходження, не заборонені законодавством України.

10.3. Дошкільний заклад має право:

—    купувати, орендувати необхідне йому обладнання та інше майно;

— отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб.

10.4. Статистична звітність про діяльність дошкільного  закладу здійснюється відповідно до законодавства.

10.5. Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в дошкільному закладі здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.

 

                   ХІ. Контроль за діяльністю дошкільного закладу

11.1. Основною формою контролю за діяльністю дошкільного закладу є державна атестація, що проводиться, як правило, один раз на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти та науки  України.

11.2. Контроль за дотриманням дошкільним закладом державних вимог щодо змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти здійснюється управлінням освіти виконавчого комітету Вараської міської ради.

11.3. Зміст, форми, періодичність контролю, не пов’язаного з навчально-виховним процесом, встановлюється засновником.

11.4. Реорганізація чи ліквідація дошкільного закладу здійснюється відповідно до чинного законодавства.

 

 

 

Секретар міської ради                                                                І.Шумра

 

 

 

 

 

 

Прошито, пронумеровано

та скріплено печаткою

16 (шістнадцять) аркушів

 

Секретар ради                         І.Шумра